• Sukurta želdyno dalies ir akmenų sodo koncepcija
  • Interjero apipavidalinimo akmenimis koncepcija
  • Parengti projektiniai pasiūlymai
  • Parengtas techninis projektas
  • Autorinė priežiūra

2016 – 2018 m.m.