Kokios apimties informaciją gauna klientas, dirbdamas su kraštovaizio architektu ir užsakantis individualaus sklypo sutvarkymo projektą?

Kraštovaizdžio architektai klientams pateikia projekto bylą, kurios apimtis nustatoma Projektavimo užduotyje.
Projektavimo užduotį kraštovaizdžio architektas parengia pagal kliento poreikius ir su juo suderina. Tik tuomet pasirašoma Projektavimo sutartis.

Tipinė 10 arų sklypo projektavimo užduotis atrodo taip:

PROJEKTAVIMO  UŽDUOTIS  –  priedas  Nr. 01 prie PROJEKTAVIMO DARBŲ  SUTARTIES  Nr. TP 1…-…./…..

PROJEKTAVIMO DARBŲ ETAPAI

I. Teritorijos sutvarkymo sprendinių vizualizacijų ir plano parengimas.
1.1.   Planuojamo sklypo erdvės  funkcinio zonavimo, stacionarios mažosios architektūros sprendinių , apšvietimo ir apželdinimo vizualizacijos.
1.2.   Analogų pateikimas.
Terminas – 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo datos.

II. Generalinio plano ir vizualizacijų korektūros.
Terminas – 7 darbo dienos.

III. Individualaus gyvenamojo namo aplinkos sutvarkymo darbo brėžinių rengimas prioriteto tvarka:
3.1.   Vertikalinis planas. (pagal Užsakovo pateiktą tūrinės dalies suvestinį planą ir topografinį planą)
3.2.   Stacionarios mažosios architektūros ir statinių konstruktyvo dalies rengimas.(pagal poreikį – atestuoto konstruktoriaus paslaugos)
3.3.   Elektrotechninės dalies planų rengimas.(pagal poreikį – atestuoto elektriko paslaugos)
3.4.   Paviršinio ir požeminio drenažo sistemos planų rengimas.
3.5.   Apšvietimo planų parengimas.
3.6.   Apželdinimo plano parengimas.
Terminas – 24 darbo dienos.

IV. III dalies darbų apimties korektūros.
Terminas – 14 d.d.

V. Darbo brėžinių parengimas.
5.1. Mažosios architektūros ir statinių konstruktyvo dalies rengimas. Būtinosios detalizacijos, sprendiniai, analogų foto pvz. Kiekių žiniaraščiai.
5.2. Baigiamosios elektrotechninės dalies rengimas. Būtinosios(privalomos sklandžiam Rangovų darbui užtikrinti) detalizacijos, sprendiniai. Kiekių žiniaraščiai.
5.3. Galutinio apšvietimo plano parengimas. Būtinosios detalizacijos, sprendiniai, analogų foto pvz. Kiekių žiniaraščiai.
5.4. Galutinio apželdinimo plano parengimas. Būtinosios detalizacijos, sprendiniai, analogų foto pvz. Kiekių žiniaraščiai.
Terminas – 24 d.d.

VI. Galutinių darbo brėžinių peržiūra. 
Korektūroms, kurias atlieka Projektuotojas – 14 d.d. Korektūroms, kurias atlieka nuo Projektuotojo nepriklausomi specialistai (konstrukcijos, elektra, laistymas) 14-21 d.d.

VII. Projekto bylos atidavimas užsakovui.

Visi aukščiau išvardinti planai – brėžiniai Užsakovui pateikiami Projekto byloje – 2 egzemplioriai bei laikmenoje pdf ir persiunčiame el. paštu arba weransfer pagalba.

PROJEKTO RENGIMO DARBAI PRADEDAMI VYKDYTI NUO 201….. IR BAIGIAMI  pagal darbų eigos koordinavimo grafiką, patvirtintą abiejų šalių parašais.

Ar kraštovaizdžio architektai projektuoja laistymą?

Faktiškai  gali, tačiau mes laistymo planus aptikime šios srities specialistams. Laistymo specialistams mes perduodame generalinį sklypo sutvarkymo planą bei bendrą apželdinimo planą.

Gavę išbaigtus brėžinius, laistymo specialistai tiksliai apskaičiuoja visus reikalingus parametrus. Laistymo plano rengimo metus mes aktyviai bendraujame ir , esant poreikiui, suderiname iškilusius klausimus su Užsakovu.

Bendradarbiaudami su laistymo specialistais, mes taupome Užsakovo ir savo laiką.

Kiek laiko vidutiniškai užtrunka individualaus sklypo projeko rengimas?

Vidutiniškai projektą parengiame per 2-3 mėnesius.

Apie visas galimas  projekto rengimo termino galimybes mes išsiaiškiname pirmo susitikimo su Užsakovais metu, todėl pasiūlome realius projekto rengimo terminus.

Man reikia projekto. Nuo ko turėčiau pradėti?

Pirmiausia – potencialaus Užsakovo prašome išeities duomenų – tai esamos situacijos nuotraukos, sklypo plano brėžiniai įvairiuose formatuose. Tuomet, telefoninio pokalbio metu arba el.paštu išsiaiškiname lūkesčius, terminus ir orientacinę projekto kainą. Po to seka vizitas į Jūsų sklypą, esamos situacijos aptarimas vietoje ir galutinės projekto kainos fiksavimas. Tai trunka apie 20-30 minučių.

Kartais potencialūs Užsakovai tiesiog vykdo apklausą, ir atvykus į vietą nori tiesiog pasikonsultuoti. Tam yra atskiri įkainiai.

Kodėl verta konsultuotis?

Jeigu nesate tikri ko norite ir vis blaškotės tarp “gražių ir protingų”, vis tik  vertėtų skiri laiko konsultacijoms su specialistais.

Jų metu Jūs išgirsite įvairius patarimus ką reikėtų daryti konkrečiu atveju. Tam, kad galėumėte ne tik išgirsti, bet ir suprasti konsultanto patarimus, jums paliekami planavimo niunasai eskizo forma.

Konsultacijų metu sužinosie kokie sprendimai, medžiagos, stilius tinka labiausiai ir kokios yra orientacinės atitikamų darbų kainos, potencialių rangovų komptencijos.

Kartai tiesiog užtenka profesionalios konsultacijos, kad galėtumte ramia  širdmi kurt ir darbui ssavo skype savarankiškai.

Kodėl reikalinga autorinė priežiūra?

Autorinė priežiūra – tai garantija, kad projektavimui skirtos lėšos ir laikas bus  tesingai įvertinos rangos darbus atliekančių specialistų ir Užskovai bus ramūs, kad viskas vykta “pagal planą”, t.y. vadovaujantis projektu.

Dažna situacija įgyvendinant projektą – kuo  daugiau projekto realizavimo metu dalyvauja įvairios kvalifikacijos specialistų ir meistrų, tuo daugiau atsiranda spontaniškų nuomonių, kurios ne tik keičia jau suderintus su Užsakovu sprendinius, bet ir nukenčia bendras projekto vaizdas, o dažnu atveju ir funkcija. “Racionalizuojant” projektą keičiamos medžiagos, augalai ir pan. O svarbiausia – sugaištama daug laiko.

Autorinės priežiūros užsakymas yra svarbus ir dėl atsakomybės, nes parengti brėžiniai yra dokumentai, kurių pagrindu kraštovaizio architektas atsako už pateikus sprendinius. Priešingu atveju, bet kokie nukrypimai nuo projekto be raštiko auoriaus sutikimo traktuojami kaip nediskutuotini.

Autorinės prežiūros kaina yra skaičiuojama pagal objekto sudėtingumą ir projeko autoriaus dalyvavimo poreikį, todėl bedra suma gali  sudaryti nuo 10 iki 45 proc. projekto vertės. Apie tai kalbama jau pirmo susitikimo su Užsakovu metu.

Nesudėtinguose projektuose takomas vienkartinis apželdinimo dalies Autorinės priežiūros mokestis.

Kainą sudaro šios paslaugos: 

  • agalų kompletavimas iš  augalų centrų, medelynų ir augintojų;
  • augalų sodinimo proceso koordinavimas(eiliškumas, technologijos);
  • augalų išstatymas sodinimo dieną;
  • susodintų augalų kokybės apžiūra(gylis, būklė, tvirtinimai).

Autorinė priežiūra – tai dalis galvos skausmo įgyvedinimo metu, kurį iš Užsakovo perima projekto autorius. 🙂