Turite sklypą ir jame norite sukurti jaukią ir patogią aplinką? 

Jums reikės profesionalaus požiūrio į situaciją ir brėžinių statybininkams, apželdintojams, elektrikams, kuriuos mes galime parengti. Ir tai darome keturiais etapais.

PIRMAS ETAPAS - Idėjos ir lūkesčių aptarimas

Kiekvienas sklypo šeimininkas ir jo šeimos nariai nori tobulos aplinkos gyvenimui, poilsiui ar verslui ir apie tai svajoja. Apie tai, kaip Užsakovai įsivaizduoja būsimą rezultatą, išsamiai kalbamės jau pirmo susitikimo metu.

ANTRAS ETAPAS - pasiūlymų paruošimas

Išsakytos Užsakovų vizijos, mūsų žinios ir sprendimų galimybės pateikiamos projektinių pasiūlymų forma – tai stilizuoti eskizai arba  brėžiniai, koncepciją atspindinčios  vizualizacijos, analogų pavyzdžiai, specializuota literatūra.

TREČIAS ETAPAS - Projekto parengimas

Pilnai paruoštas projektas atiduodamas Užsakovui. Projekto sudėtyje yra brėžiniai, reikalingi statybininkams, elektrikams, trinkelių klojėjams, apželdintojams, medžiagų žiniaraščiai, technologijas aprašančios rekomendacijos.

KETVIRTAS ETAPAS - Autorinė priežiūra

Autorinė priežiūra reikalinga kokybiškam projekto įgyvendinimui, nes kraštovaizdžio architektas puikiai žino Užsakovo lūkesčius ir atstovauja jo interesus iki pilno projekto įgyvendinimo.

Standartinio privataus sklypo aplinkos sutvarkymo projekto parengimo terminas – iki 3 mėnesių.